Promocje
Antypoślizg R 9 G wspomaga dezynfekcję
Antypoślizg R 9 G wspomaga dezynfekcję
92,00 zł 72,99 zł
szt.
Antypoślizg R 9 C - wspomaga dezynfekcję
Antypoślizg R 9 C - wspomaga dezynfekcję
69,00 zł 58,89 zł
szt.
Impregnat do ścian betonowych VB1
Impregnat do ścian betonowych VB1
30,99 zł 26,99 zł
szt.
Impregnat do trawertynu  ST1
Impregnat do trawertynu ST1
67,00 zł 61,99 zł
szt.
Impregnat do marmuru SM1
Impregnat do marmuru SM1
67,00 zł 61,99 zł
szt.
Impregnat do granitu polerowanego  SG1
Impregnat do granitu polerowanego SG1
65,00 zł 60,99 zł
szt.
Impregnat do betonowych płyt tarasowych HBp 1
Impregnat do betonowych płyt tarasowych HBp 1
50,50 zł 40,99 zł
szt.
Kominek Lugano
Kominek Lugano
18 300,00 zł 15 800,00 zł
szt.
Impregnat do granitu płomieniowanego HG 1
Impregnat do granitu płomieniowanego HG 1
42,50 zł 37,99 zł
szt.
Impregnat do kostki brukowej  HK1
Impregnat do kostki brukowej HK1
29,50 zł 26,99 zł
szt.
Impregnat do kostki brukowej  HK2
Impregnat do kostki brukowej HK2
41,00 zł 36,99 zł
szt.
Impregnat do piaskowca HP1
Impregnat do piaskowca HP1
42,00 zł 35,99 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

 

Poprzez niniejszą politykę ochrony danych Sklep Internetowy e-kominki24.pl informuje użytkowników o sposobie zarządzania danymi użytkowników, tak aby mogli oni swobodnie i dobrowolnie decydować o tym, czy chcą przekazać żądane informacje.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Wojciech Sawczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nowoczesne Zduństwo Wojciech Sawczuk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Ulikowo 4B, 73-131 Pęzino, NIP 854-000-76-71, REGON 810156608, adres poczty elektronicznej: info@nowoczesnezdunstwo.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

 

Niniejsza strona szanuje i chroni dane osobowe swoich użytkowników. W związku z tym powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są zagwarantowane.

Gwarantujemy przestrzeganie następujących zasad w celu zapewnienia prywatności:

1. Nigdy nie udostępniamy nikomu danych osobowych naszych użytkowników, chyba że w celu zachowania zgodności z prawem lub za wyraźną zgodą użytkownika.                                                                                 

2. Nigdy nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej Polityce Prywatności.                                                                                                                                   

3. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w celu dostosowania do nowych wymogów prawnych, a użytkownikom zaleca się okresowe jej odwiedzanie.

 Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych będziemy kierować się następującymi zasadami:

1. Do przetwarzania danych osobowych zawsze wymagana jest zgoda użytkownika w jednym lub kilku konkretnych celach, o czym poinformujemy go z wyprzedzeniem i przy zachowaniu całkowitej przejrzystości.       

2. Będziemy prosić o podanie ściśle niezbędnych danych tylko w związku z celami, dla których ich wymagamy. 

3. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów przetwarzania.                 

4. Państwa dane będą traktowane w sposób gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz poufność. e-kominki24.pl będzie podejmować niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych naszych użytkowników przez osoby trzecie.

Dane osobowe, które przetwarzamy na tej stronie pochodzą z:

1. Formularza kontaktowego                                                                                                                         

2. Adresu e-mail                                                                                                                                         

3. Kiedy rejestrujesz się jako użytkownik

Podając swoje dane masz prawo do żądania dostępu do zebranych danych, poprawienia ich, ograniczenia a także usunięcia.

Gdy użytkownik łączy się z tą stroną internetową (w celu zawarcia umowy, wysłania wiadomości mail do właściciela) podaje dane osobowe, za które odpowiada e-kominki24.pl.  Takie informacje mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Przekazując te informacje, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie swoich danych przez e-kominki24.pl, zgodnie z opisem w Informacji prawnej oraz w niniejszej Polityce Prywatności.

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych, akceptacji i zgody na ich przetwarzanie przez e-kominki24.pl w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Zgoda udzielona zarówno na przetwarzanie, jak i przekazywanie danych zainteresowanych stron może zostać w każdej chwili odwołana poprzez powiadomienie o tym fakcie e-kominki24.pl w celu korzystania z przysługujących Państwu praw.

e-kominki24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów i praktyk branżowych. W takich przypadkach e-kominki24.pl poinformuje na tej stronie o wprowadzonych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem.

 

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl