Promocje
VOL WPT12/ WLT12 drzwiczki bezramowe  12 kW
VOL WPT12/ WLT12 drzwiczki bezramowe 12 kW
13 425,00 zł 11 993,00 zł
szt.
Smart 2PXLT/ 2LXLT 6,5 kW
Smart 2PXLT/ 2LXLT 6,5 kW
6 813,00 zł 6 366,00 zł
szt.
Smart 2PXLTh/ 2LXLTh  drzwiczki bezramowe 6,5 kW
Smart 2PXLTh/ 2LXLTh drzwiczki bezramowe 6,5 kW
9 432,00 zł 8 949,00 zł
szt.
Volcano 2PT/ 2LT drzwiczki bezramowe bez szprosa 11kW
Volcano 2PT/ 2LT drzwiczki bezramowe bez szprosa 11kW
8 524,00 zł 8 082,00 zł
szt.
Volcano 2PTh/ 2LTh szyba łączona, drzwiczki bezramowe 11kW
Volcano 2PTh/ 2LTh szyba łączona, drzwiczki bezramowe 11kW
10 876,00 zł 10 363,00 zł
szt.
Volcano 2PTh/ 2LTh szyba gięta, drzwiczki bezramowe 11 kW
Volcano 2PTh/ 2LTh szyba gięta, drzwiczki bezramowe 11 kW
11 733,00 zł 11 194,00 zł
szt.
Volcano 2Ph51/ 2Lh51 11kW
Volcano 2Ph51/ 2Lh51 11kW
10 094,00 zł 9 305,00 zł
szt.
VOL 2BPTh/ 2BLTh 10,5 kW
VOL 2BPTh/ 2BLTh 10,5 kW
12 385,00 zł 10 920,00 zł
szt.
Smart 3PLh 7,5 kW
Smart 3PLh 7,5 kW
12 112,00 zł 11 205,00 zł
szt.
SM 3XLTh 6,5 kW
SM 3XLTh 6,5 kW
13 248,00 zł 10 542,00 zł
szt.
VOL 3PLh 11 kW
VOL 3PLh 11 kW
15 759,00 zł 13 112,00 zł
szt.
VOL 3PLUh   11 kW
VOL 3PLUh 11 kW
17 058,00 zł 15 031,00 zł
szt.
Produkt dnia
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

 

Poprzez niniejszą politykę ochrony danych Sklep Internetowy e-kominki24.pl informuje użytkowników o sposobie zarządzania danymi użytkowników, tak aby mogli oni swobodnie i dobrowolnie decydować o tym, czy chcą przekazać żądane informacje.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Wojciech Sawczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nowoczesne Zduństwo Wojciech Sawczuk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Ulikowo 4B, 73-131 Pęzino, NIP 854-000-76-71, REGON 810156608, adres poczty elektronicznej: info@nowoczesnezdunstwo.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

 

Niniejsza strona szanuje i chroni dane osobowe swoich użytkowników. W związku z tym powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są zagwarantowane.

Gwarantujemy przestrzeganie następujących zasad w celu zapewnienia prywatności:

1. Nigdy nie udostępniamy nikomu danych osobowych naszych użytkowników, chyba że w celu zachowania zgodności z prawem lub za wyraźną zgodą użytkownika.                                                                                 

2. Nigdy nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej Polityce Prywatności.                                                                                                                                   

3. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w celu dostosowania do nowych wymogów prawnych, a użytkownikom zaleca się okresowe jej odwiedzanie.

 Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych będziemy kierować się następującymi zasadami:

1. Do przetwarzania danych osobowych zawsze wymagana jest zgoda użytkownika w jednym lub kilku konkretnych celach, o czym poinformujemy go z wyprzedzeniem i przy zachowaniu całkowitej przejrzystości.       

2. Będziemy prosić o podanie ściśle niezbędnych danych tylko w związku z celami, dla których ich wymagamy. 

3. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów przetwarzania.                 

4. Państwa dane będą traktowane w sposób gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz poufność. e-kominki24.pl będzie podejmować niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych naszych użytkowników przez osoby trzecie.

Dane osobowe, które przetwarzamy na tej stronie pochodzą z:

1. Formularza kontaktowego                                                                                                                         

2. Adresu e-mail                                                                                                                                         

3. Kiedy rejestrujesz się jako użytkownik

Podając swoje dane masz prawo do żądania dostępu do zebranych danych, poprawienia ich, ograniczenia a także usunięcia.

Gdy użytkownik łączy się z tą stroną internetową (w celu zawarcia umowy, wysłania wiadomości mail do właściciela) podaje dane osobowe, za które odpowiada e-kominki24.pl.  Takie informacje mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Przekazując te informacje, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie swoich danych przez e-kominki24.pl, zgodnie z opisem w Informacji prawnej oraz w niniejszej Polityce Prywatności.

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych, akceptacji i zgody na ich przetwarzanie przez e-kominki24.pl w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Zgoda udzielona zarówno na przetwarzanie, jak i przekazywanie danych zainteresowanych stron może zostać w każdej chwili odwołana poprzez powiadomienie o tym fakcie e-kominki24.pl w celu korzystania z przysługujących Państwu praw.

e-kominki24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów i praktyk branżowych. W takich przypadkach e-kominki24.pl poinformuje na tej stronie o wprowadzonych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wprowadzeniem.

 

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl